Stipendit

Yhdistyksen myöntämät stipendit:

Vuoden 2013 stipendiaattimme oli kuoronjohtaja-kapellimestari Joonas Rannila, vuonna 2015 mezzosopraano Erica Back ja vuonna 2016 tenori Juho Punkeri. Vuonna 2018 stipendinsaajana oli basso Henri Uusitalo.

Tuomas Miettola

 

 

 

Vuoden 2022 stipendiaatiksi valittiin tenori Tuomas Miettola !

 

 

SALZBURGIN MUSIIKKIJUHLIEN YSTÄVIEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT

Tuomas Miettola

§ 1 Salzburgin musiikkijuhlien ystävät Suomessa - Freunde der Salzburger Festspiele in Finnland ry (jatkossa seura) on perustanut stipendirahaston, jonka nimi on Salzburgin Musiikkijuhlien ystävien stipendirahasto.Tätä rahastoa hallitsee seuran hallitus.

§ 2 Rahaston perutamispääoma on 1000,- euroa. Rahaston varoja kartutetaan erikseen päätettävillä lisäsiirroilla, mahdollisilla lahjoitus- ja testamenttivaroilla sekä muilla tavoilla.

§ 3 Rahastosta on pidettävä erillistä tiliä seuran korjanpidossa.

§ 4 Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä jatko-opintoihin nuorille taidemusiikin alaa opiskeleville tai sillä työskenteleville.

§ 5 Rahaston pääoma sijoitetaan turvaavalla tavalla.

§ 6 Rahaston varoista voidaan jakaa stipendeinä perustamispääoman ylittävä osuus.

§ 7 Seuran hallitus päättää stipendin jakamisesta ja suuruudesta. Hallitus valitsee stipendin saajaksi seuran jäsenten esitysten pohjalta yhden tai useamman henkilön kerrallaan. Nämä säännöt tulevat voimaan vuosikokouksen hyväksyttyä ne.

§ 8 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous yksinkertaisella enemmisöllä annetuista äänistä.. Nämä säännöt tulevat voimaan vuosikokouksen hyväksyttyä ne.